Số VB:
Số/kýhiệuNgày ban hànhTrích yếuTải
266/TB-BHXH28/02/2019Thông báo số 266/TB-BHXH v/v thay đổi chữ ký trên thẻ BHYT
256/BHXH-CĐBHXH26/02/2019Công văn số 256/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
126/BHXH-QLT23/01/2019Công văn số 126/BHXH-QLT v/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.
75/CNTT-PM22/01/2019Công văn số 75/CNTT-PM của BHXH Việt Nam v/v điều chỉnh phần mềm TCS theo quy định tại Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH
85/BHXH-KT&TN21/01/2019Công văn số 85/BHXH-KT&TN v/v phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT năm 2019
59/BHXH-TCKT07/01/2019Công văn số 59/BHXH-TCKT của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
14/BHXH-QLT07/01/2019Công văn số 14/BHXH-QLT v/v thông báo mức lãi suất tính lãi số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế chưa đóng, chậm đóng năm 2019
18/BHXH-GĐBHYT07/01/2019Công văn số 18/BHXH-GĐBHYT v/v thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT
12/BHXH-DVT03/01/2019Công văn số 12/BHXH-DVT của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư số 30/2018/TT-BYT
02/BHXH-QLT02/01/2019Công văn số 02/BHXH-QLT v/v đính chính văn bản
2737/BHXH-CNTT28/12/2018Công văn số 2737/BHXH-CNTT v/v hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
35/2018/TT-BLĐTBXH26/12/2018Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH
2700/BHXH-QLT26/12/2018Công văn số 2700/BHXH-QLT v/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/01/2019
2704/BHXH-QLT26/12/2018Công văn số 2704/BHXH-QLT v/v hướng dẫn tạm thời thu BHXH đối với người lao động là công dân nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP
2668/BHXH-QLT20/12/2018Công văn số 2668/BHXH-QLT v/v thực hiện một số nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và cấp thẻ BHYT.
2665/BHXH-CĐBHXH18/12/2018Công văn số 2665/BHXH-CĐBHXH v/v thu hồi phôi mẫu GCN nghỉ việc hưởng BHXH đã phát trước ngày Thông tư số 56/2017/TT-BYT có hiệu lực
2354/BHXH-CĐBHXH13/11/2018Công văn số 2354/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
2297/BHXH-CĐBHXH09/11/2018Công văn số 2297/BHXH-CĐBHXH v/v đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký và sử dụng phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH
2004/BHXH-QLT21/09/2018Công văn số 2004/BHXH-QLT v/v tổng hợp kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện
1972/BHXH-VP17/09/2018Công văn số 1972/BHXH-VP v/v dừng cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1807/BHXH-CST23/08/2018Công văn số 1807/BHXH-CST v/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
1579/BHXH-KT&TN18/07/2018Công văn số 1579/BHXH-KT&TN v/v đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
1579/BHXH-KT&TN_PL18/07/2018Phụ lục kèm theo Công văn số 1579/BHXH-KT&TN
1562/BHXH-CĐBHXH17/07/2018Công văn số 1562/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
1460/BHXH-CĐBHXH06/07/2018Công văn số 1460/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
12345678910...

 

 

  
 Số người đang truy cập: 26
 Số người truy cập hôm nay: 31
 Số người truy cập trong tuần: 608
 Số người truy cập trong tháng: 105,793
 Tổng số người truy cập: 3,835,097