Số VB:
Số/kýhiệuNgày ban hànhTrích yếuTải
2354/BHXH-CĐBHXH13/11/2018Công văn số 2354/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
2297/BHXH-CĐBHXH09/11/2018Công văn số 2297/BHXH-CĐBHXH v/v đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký và sử dụng phôi GCN nghỉ việc hưởng BHXH
2004/BHXH-QLT21/09/2018Công văn số 2004/BHXH-QLT v/v tổng hợp kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện
1972/BHXH-VP17/09/2018Công văn số 1972/BHXH-VP v/v dừng cấp phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1807/BHXH-CST23/08/2018Công văn số 1807/BHXH-CST v/v cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH
1579/BHXH-KT&TN18/07/2018Công văn số 1579/BHXH-KT&TN v/v đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN
1579/BHXH-KT&TN_PL18/07/2018Phụ lục kèm theo Công văn số 1579/BHXH-KT&TN
1562/BHXH-CĐBHXH17/07/2018Công văn số 1562/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
1460/BHXH-CĐBHXH06/07/2018Công văn số 1460/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo GCN nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
1447/BHXH-GĐBHYT05/07/2018Công văn số 1447/BHXH-GĐBHYT v/v tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia
255/GĐB-QLĐT03/07/2018Công văn số 255/GĐB-QLĐT của Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT Khu vực phía Bắc v/v sử dụng phần mềm xây dựng, thẩm định nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia
2451/BHXH-DVT02/07/2018Công văn số 2451/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam v/v hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu mua thuốc tập trung quốc gia đối với thuốc sử dụng trong lĩnh vực BHYT
687/BHXH-VP13/04/2018Công văn số 687/BHXH-VP v/v tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ
584/BHXH-CĐBHXH30/03/2018Công văn số 584/BHXH-CĐBHXH v/v điều chỉnh thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng
543/TB-BHXH23/03/2018Thông báo số 543/TB-BHXH v/v quét chữ ký trong phần mềm để in trên bìa và tờ rời sổ BHXH
513/KH-BHXH19/03/2018Kế hoạch số 513/KH-BHXH v/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình
411/KH-BHXH08/03/2018Kế hoạch số 411/KH-BHXH v/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Thái Bình năm 2018
407/BHXH-CĐBHXH07/03/2018Công văn số 407/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
365/BHXH-KT&TN28/02/2018Công văn số 365/BHXH-KT&TN v/v phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT
340/BHXH-CĐBHXH22/02/2018Công văn số 340/BHXH-CĐBHXH v/v đăng ký chữ ký người hành nghề được phân công cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
319/KH-BHXH13/02/2018Kế hoạch số 319/KH-BHXH về công tác thông tin, truyền thông năm 2018
270/BHXH-CĐBHXH02/02/2018Công văn số 270/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
255/BHXH-CNTT01/02/2018Công văn số 255/BHXH-CNTT v/v bổ sung hàm tra cứu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
366/BHXH-CNTT31/01/2018Công văn số 366/BHXH-CNTT của BHXH Việt Nam v/v bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
230/BHXH-CĐBHXH26/01/2018Công văn số 230/BHXH-CĐBHXH v/v thông báo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH bị mất không còn giá trị sử dụng
12345678910...

 

 

  
 Số người đang truy cập: 25
 Số người truy cập hôm nay: 46
 Số người truy cập trong tuần: 83
 Số người truy cập trong tháng: 103,410
 Tổng số người truy cập: 3,824,448