Phòng Tiếp nhận và TKQTTHC  
 Điện thoại: 0227.3733258
 Email: tthc@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Thành phố Thái Bình
 Điện thoại: 0227.3645311
 Email: tpthaibinh@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Văn Phòng
 Điện thoại: 0227.3736119
 Email: vanphong@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Quỳnh Phụ
 Điện thoại: 0227.3863330
 Email: quynhphu@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Chế độ BHXH
 Điện thoại: 0227.3731568
 Email: cdbhxh@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Hưng Hà
 Điện thoại: 0227.3955639
 Email: hungha@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Tổ chức cán bộ
 Điện thoại: 0227.3742151
 Email: tccb@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Đông Hưng
 Điện thoại: 0227.3555858
 Email: donghung@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Cấp sổ,thẻ
 Điện thoại: 0227.3735064
 Email: cst@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Thái Thụy
 Điện thoại: 0227.3753376
 Email: thaithuy@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Kế hoạch Tài chính
 Điện thoại: 0227.3731758
 Email: khtc@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Tiền Hải
 Điện thoại: 0227.3782906
 Email: tienhai@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Thanh tra - Kiểm Tra
 Điện thoại: 0227.3731759
 Email: ttkt@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Kiến Xương
 Điện thoại: 0227.3512286
 Email: kienxuong@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Công nghệ thông tin
 Điện thoại: 0227.3731762
 Email: cntt@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 BHXH Huyện Vũ Thư
 Điện thoại: 0227.3826531
 Email: vuthu@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Quản lý thu
 Điện thoại: 0227.3731760
 Email: qlt@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 Phòng Giám định BHYT
 Điện thoại: 0227.3731761
 Email: gdbhyt@thaibinh.vss.gov.vn
 >>>Chi tiết
 
Phòng Khai thác và Thu nợ
Điện thoại: 0227.3736155
Email: kttn@thaibinh.vss.gov.vn
>>>Chi tiết
 
  
 Số người đang truy cập: 20
 Số người truy cập hôm nay: 22
 Số người truy cập trong tuần: 22
 Số người truy cập trong tháng: 88,284
 Tổng số người truy cập: 3,852,009