Đơn vị thực hiện:        
Lĩnh vực thực hiện:            
 
     
 
#Tên thủ tụcĐơn vị thực hiện
1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau BHXH Tỉnh
2 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau BHXH Việt Nam
3 Giải quyết hưởng chế độ thai sản BHXH Tỉnh
4 Giải quyết hưởng chế độ thai sản BHXH Việt Nam
5 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH Việt Nam
6 Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH Tỉnh
7 Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần BHXH Việt Nam
8 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu BHXH Tỉnh
9 Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát BHXH Tỉnh
10 Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp BHXH Tỉnh
11 Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã) BHXH Tỉnh
12 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất BHXH Tỉnh
13 Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về BHXH Tỉnh
14 Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú BHXH Tỉnh
15 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg BHXH Tỉnh
16 Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg BHXH Tỉnh
17 Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng BHXH Tỉnh
18 Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ BHXH BHXH Tỉnh
19 Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi BHXH Huyện/TP
20 Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận BHXH Việt Nam
21 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh
22 Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Huyện/TP
23 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh
24 Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Huyện/TP
25 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Tỉnh
26 Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế BHXH Huyện/TP
27 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT BHXH Tỉnh
28 Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT BHXH Huyện/TP
29 Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH BHXH Việt Nam
30 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam
31 Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH BHXH Việt Nam
32 Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử BHXH Việt Nam
33 Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam
34 Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội BHXH Việt Nam
35 Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN BHXH Việt Nam
36 Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN BHXH Việt Nam
37 Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN BHXH Việt Nam
38 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT BHXH Tỉnh
39 Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT BHXH Huyện/TP
40 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH BHXH Huyện/TP
41 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT BHXH Tỉnh
42 Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT BHXH Huyện/TP
43 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHXH Tỉnh
44 Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHXH Huyện/TP
45 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT BHXH Tỉnh
46 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT BHXH Huyện/TP
1
 
 

Số lượng tin trên 1 trang   Đang ở trang  của 1

 
  
 Số người đang truy cập: 79
 Số người truy cập hôm nay: 446
 Số người truy cập trong tuần: 513
 Số người truy cập trong tháng: 99,135
 Tổng số người truy cập: 3,848,353