TRANG CHỦ / ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII
Toàn cảnh hội nghị

     Ngày 11/01/2018, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

     Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng được quán triệt 4 Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới. Đặc biệt đi sâu phân tích tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

     Theo kế hoạch, sáng ngày 12/01/2018 các Chi bộ tiến hành trao đổi thảo luận những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đơn vị.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Lãnh đạo Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu yêu cầu các Chi bộ triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát thực, phù hợp với nhiệm vụ thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các nội dung đã được học tập, quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan viết bài thu hoạch theo hướng dẫn, đồng thời vận dụng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của ngành năm 2018./.

Nguồn tin : BBT
Ngày đăng : 12 /1/2018
Tin tức khác
Thanh niên Bảo hiểm xã hội Thái Bình tăng cường giao lưu, đoàn kết (8/4/2019)
161 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (26/9/2018)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (27/7/2018)
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (29/6/2018)
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH (25/5/2018)
BHXH góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia (8/5/2018)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ: Những bài học kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn (7/5/2018)
Các chính sách xã hội cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm (22/12/2017)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII (28/8/2017)
Bảo hiểm xã hội tỉnh phát huy truyền thống "khuyến học, khuyến tài". (28/8/2017)
  
 Số người đang truy cập: 9
 Số người truy cập hôm nay: 376
 Số người truy cập trong tuần: 443
 Số người truy cập trong tháng: 99,065
 Tổng số người truy cập: 3,848,283