TRANG CHỦ / ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII

     Sáng ngày 25/8/2017, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

     Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được quán triệt 3 Nghị quyết chuyên đề của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt đi sâu phân tích tình hình, nguyên nhân, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Lãnh đạo Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ quán triệt đảng viên viết bài thu hoạch những nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đề nghị cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan vận dụng các nội dung đã được học tập vào thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành; gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc được giao, phục vụ tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin : BBT
Ngày đăng : 28 /8/2017
Tin tức khác
Thanh niên Bảo hiểm xã hội Thái Bình tăng cường giao lưu, đoàn kết (8/4/2019)
161 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (26/9/2018)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (27/7/2018)
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (29/6/2018)
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH (25/5/2018)
BHXH góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia (8/5/2018)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ: Những bài học kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn (7/5/2018)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII (12/1/2018)
Các chính sách xã hội cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm (22/12/2017)
Bảo hiểm xã hội tỉnh phát huy truyền thống "khuyến học, khuyến tài". (28/8/2017)
  
 Số người đang truy cập: 26
 Số người truy cập hôm nay: 28
 Số người truy cập trong tuần: 28
 Số người truy cập trong tháng: 88,290
 Tổng số người truy cập: 3,852,015