TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia

Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, đồng thời là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Chính vì vậy chính sách BHYT ngày càng được coi trọng, vị thế trong xã hội ngày càng được khẳng định vững vàng hơn. Tại Thái Bình hiện có 1.574.821 người tham gia BHYT, chiếm 87,82% dân số của tỉnh, vượt 1,02% chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2019. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thường xuyên phối hợp với cơ sở y tế đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh (KCB), đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

Năm 2018 BHXH tỉnh ký hợp đồng với 33 cơ sở KCB; trong đó có 27 cơ sở KCB công lập, 06 cơ sở KCB ngoài công lập; 272 trạm y tế xã, thị trấn (ký hợp đồng KCB BHYT thông qua bệnh viện đa khoa huyện, thành phố). BHXH tỉnh chi trả cho 2.580.976 lượt người đi KCB với số tiền là 1.895,6 tỷ đồng; có 2.316 bệnh nhân điều trị có chi phí lớn từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó có 6 lượt bệnh nhân chi cao trên 500 triệu đồng. Sáu tháng đầu  năm 2019, cơ quan BHXH chi trả tại tỉnh cho 1.278.240 lượt người đi KCB với số tiền là 736,3 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Thời gian qua, một số bệnh nhân mắc bệnh nặng, chi phí điều trị lớn đã được quỹ BHYT chi trả như: Ông Phạm Tiến Đạt - đối tượng bảo trợ xã hội xã Thái Học huyện Thái Thụy, điều trị tại Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương, được quỹ BHYT chi trả là 2,2 tỷ đồng (năm 2017) và 1,1 tỷ đồng (năm 2018). Ông Đào Văn Khải - đối tượng bảo trợ xã hội xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải, điều trị tại  Bệnh viện huyết học và truyền máu Trung ương, được quỹ BHYT chi trả 1,5 tỷ đồng (năm 2018) và vẫn đang tiếp tục điều trị trong năm 2019.

Từ năm 2018, cơ chế quản lý đã có những điều chỉnh, sửa đổi hướng tới thuận lợi hơn trong thực hiện chính sách BHYT. Đây là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT cho các tỉnh, qua đó huy động sự vào cuộc hơn nữa của Ủy ban nhân (UBND) các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể chung tay cùng ngành BHXH thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả nhất quỹ BHYT, đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT. Năm 2018 kinh phí KCB BHYT Thái Bình được giao là 1.785,888 tỷ đồng; mặc dù BHXH tỉnh phối hợp với ngành Y tế thực hiện nhiều biện pháp quản lý nhưng vẫn chi vượt dự toán 6,1%.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao dự toán chi KCB BHYT cho các tỉnh (theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05/4/2019). Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 06/6/201918 giao dự toán chi KCB BHYT năm 2019 đến từng cơ sở KCB để cơ sở KCB chủ động về nguồn kinh phí. Sáu tháng đầu năm 2019, Thái Bình đã chi KCB BHYT số tiền 736,3 tỷ đồng, chiếm 53,9% dự toán.

Đứng trước thách thức là số người KCB càng tăng thì khối lượng công việc của ngành BHXH càng lớn, số hồ sơ KCB phải giám định quá nhiều so với số nhân lực làm công tác giám định BHYT; ngành BHXH đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai hệ thống giám định BHYT điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả giám định và thanh toán KCB BHYT. Tiếp tục thực hiện giám định tập trung, giám định trên dữ liệu thuốc, vật tư y tế, hóa chất, dịch vụ y tế toàn tỉnh, toàn quốc…

Đổi mới phương pháp giám định theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý chi KCB BHYT và phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, tập trung vào một số nội dung chính như: Rà soát nội dung hợp đồng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng KCB đã ký kết; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác giám định tại cơ quan BHXH, tại cơ sở KCB theo đúng quy trình giám định; tập trung phân tích, đánh giá chi phí KCB và định hướng các vấn đề cần tập trung giám định; bố trí cán bộ giám định thường trực tại các cơ sở KCB; kiểm soát chặt chẽ danh sách đăng ký hành nghề KCB; tham gia có hiệu quả vào công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế hằng năm.

Dự báo tình hình quản lý chi KCB BHYT có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian tới BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT để tăng nguồn quỹ KCB được sử dụng; thường xuyên báo cáo UBND tỉnh về tình hình sử dụng quỹ BHYT và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan có các giải pháp kiểm soát chi phí KCB, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT; phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB điều hành và thực hiện hiệu quả dự toán chi KCB BHYT năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định; thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức, thực hiện BHYT trong KCB; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc cơ quan BHXH và với các ngành khác trong giám sát, kiểm tra việc tổ chức KCB BHYT và thanh toán chi phí KCB BHYT. Phối hợp với cơ sở KCB rà soát và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong KCB BHYT, phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHYT./.

Nguồn tin : Lê Thị Minh Huệ - TP.Giám định BHYT
Ngày đăng : 8 /7/2019
Tin tức khác
Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao (15/7/2019)
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng với công tác bảo hiểm y tế học sinh. (28/6/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ (28/6/2019)
Hưng Hà: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT (26/6/2019)
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình. (25/6/2019)
Thái Bình: Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/6/2019)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26/4/2019)
Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia (26/4/2019)
Thái Bình: Phát triển hơn 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng đầu năm 2019 (25/4/2019)
Quý I/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao (13/4/2019)
  
 Số người đang truy cập: 40
 Số người truy cập hôm nay: 407
 Số người truy cập trong tuần: 474
 Số người truy cập trong tháng: 99,096
 Tổng số người truy cập: 3,848,314