TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ

          Thực hiện Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH); Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Công văn số 2253//BHXH-TCKT ngày 25/6/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thông báo cấp kinh phí chi BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 7/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng như sau:

1. Từ ngày 01/7/2019 người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trước thời điểm tháng 7/2019 được tăng thêm 7,19% trên mức tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 6/ 2019, bao gồm:

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

2. Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ ngày 01/7/2019

=

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 6/2019

x

1,0719

3. Người bắt đầu được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH từ tháng 7/2019, có Quyết định hưởng chế độ hưu trí và trợ cấp BHXH ban hành trước ngày 28/6/2019 thì được cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh điều chỉnh và chi trả ngay vào kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2019.

Mặc dù số lượng đối tượng thuộc diện điều chỉnh trong toàn tỉnh rất lớn, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, viên chức, lao động hợp đồng ngành Bảo hiểm xã hội đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, in danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng kịp thời, chính xác và chuẩn bị kinh phí để phối hợp với ngành Bưu điện tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7/2019, đảm bảo kịp thời và đầy đủ quyền lợi của đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin : Vũ Thị Hoa - Trưởng Phòng Chế độ BHXH
Ngày đăng : 28 /6/2019
Tin tức khác
Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao (15/7/2019)
BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (8/7/2019)
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng với công tác bảo hiểm y tế học sinh. (28/6/2019)
Hưng Hà: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT (26/6/2019)
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình. (25/6/2019)
Thái Bình: Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/6/2019)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26/4/2019)
Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia (26/4/2019)
Thái Bình: Phát triển hơn 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng đầu năm 2019 (25/4/2019)
Quý I/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao (13/4/2019)
  
 Số người đang truy cập: 27
 Số người truy cập hôm nay: 394
 Số người truy cập trong tuần: 461
 Số người truy cập trong tháng: 99,083
 Tổng số người truy cập: 3,848,301