TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình.
Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với bà con nông dân thành phố Thái Bình

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang tính cộng đồng trên tinh thần nhiều người cùng đóng góp để chia sẻ cho một số ít người khi gặp rủi ro, bệnh tật. Luật BHYT quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với chính sách BHYT nhằm phát huy tinh thần cộng đồng trong xã hội. Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình không chỉ góp phần đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe mà còn là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, thể hiện sự tương thân tương ái theo truyền thống đạo lý của người Việt Nam.

 

Trong những năm gần đây, việc phát triển BHYT được Thành uỷ, UBND thành phố Thái Bình quan tâm chỉ đạo, trở thành một trong những chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng của các địa phương. Mục tiêu hướng đến là thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT, mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng quyền lợi từ chính sách BHYT, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã chủ động tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản giao chỉ tiêu phát triển BHYT hộ gia đình cho các phường xã, đồng thời chỉ đạo các ngành của Thành phố có giải pháp, tháo gỡ khó khăn để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 2 hệ thống đại lý thu BHYT hộ gia đình: Đại lý Bưu điện và đại lý thu xã, phường; mỗi hệ thống đại lý có 19 nhân viên. Công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT được tích cực triển khai, đi vào nề nếp; đây là cơ sở quản lý, theo dõi và vận động các gia đình tham gia BHYT. Nhờ tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tính đến tháng 6/2019 Thành phố có 38.780 người tham gia BHYT hộ gia đình, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn lên 92%.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về chính sách BHYT. Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã phối hợp tổ chức 05 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến các địa bàn dân cư cho trên 1.200 lượt người tham dự. Thông qua các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, những băn khoăn, vướng mắc của người dân trong quá trình tham gia và hưởng quyền lợi BHYT được tháo gỡ kịp thời, nhận thức của người dân về chính sách pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên, góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia.

Việc đẩy mạnh phát triển BHYT theo hộ gia đình đang được xem là giải pháp tốt nhất để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân. Đồng thời BHYT giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình, phù hợp với mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân của Đảng và Nhà nước. Nhiều người dân nhờ có tham gia BHYT theo hộ gia đình nên có cơ hội được điều trị khỏi bệnh, đặc biệt là được chia sẻ gánh nặng tài chính khi không may bị ốm đau, bệnh nặng. Với chủ trương tính đúng tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý... vào viện phí nên giá viện phí ngày một tăng cao như hiện nay thì việc tham gia BHYT là sự lựa chọn đúng đắn, hợp lý, "đóng góp khi lành, để dành khi ốm", tránh nghèo hóa khi rủi ro ốm đau, bệnh tật.

Từ thực tế triển khai thực hiện và kết quả công tác phát triển BHYT hộ gia đình trên địa bàn thời gian qua, trong 6 tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về các chế độ, chính sách pháp luật về BHYT, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình. Đồng thời, phối hợp với ngành y tế Thành phố tập trung nâng cao chất lượng, cải cách thủ tục hành chính và dịch vụ khám chữa bệnh, củng cố niềm tin của nhân dân để công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình ngày càng đạt được hiệu quả cao, tạo tiền đề để Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020./.


Nguồn tin : Nguyễn Hoàng Dương - Giám đốc BHXH Thành phố
Ngày đăng : 25 /6/2019
Tin tức khác
Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao (15/7/2019)
BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (8/7/2019)
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng với công tác bảo hiểm y tế học sinh. (28/6/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ (28/6/2019)
Hưng Hà: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT (26/6/2019)
Thái Bình: Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/6/2019)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (26/4/2019)
Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia (26/4/2019)
Thái Bình: Phát triển hơn 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng đầu năm 2019 (25/4/2019)
Quý I/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao (13/4/2019)
  
 Số người đang truy cập: 54
 Số người truy cập hôm nay: 421
 Số người truy cập trong tuần: 488
 Số người truy cập trong tháng: 99,110
 Tổng số người truy cập: 3,848,328