TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Chỉ thị của Đảng và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

         Ngày 26/4/2019, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng được quán triệt nội dung Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về "tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông"; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu".


Đ/c Trần Thiên Thai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thiên Thai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng trong ngành liên hệ các nội dung đã được học tập với nhiệm vụ cụ thể của bản thân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí; đồng thời phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở và nơi cư trú, làm cho Thái Bình ngày một đẹp hơn, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin : BBT
Ngày đăng : 26 /4/2019
Tin tức khác
Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao (15/7/2019)
BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (8/7/2019)
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng với công tác bảo hiểm y tế học sinh. (28/6/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ (28/6/2019)
Hưng Hà: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT (26/6/2019)
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình. (25/6/2019)
Thái Bình: Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/6/2019)
Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, đảm bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia (26/4/2019)
Thái Bình: Phát triển hơn 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện trong 3 tháng đầu năm 2019 (25/4/2019)
Quý I/2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao (13/4/2019)
  
 Số người đang truy cập: 24
 Số người truy cập hôm nay: 391
 Số người truy cập trong tuần: 458
 Số người truy cập trong tháng: 99,080
 Tổng số người truy cập: 3,848,298