TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM, BHXH TỈNH KHÁC
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT: Tăng cường phối hợp để tạo khối thống nhất, lan tỏa

Chiều 05/4, Đoàn khảo sát Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa X) về Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, do ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với BHXH Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc về phía Đoàn khảo sát có ông Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ; lãnh đạo một số Vụ, ban của Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch. Về phía BHXH Việt Nam có các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Đình Khương, Đào Việt Ánh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Công tác phối hợp mang lại những kết quả lớn

Theo Báo cáo của BHXH Việt Nam, 10 năm qua, BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; hai bên đã ký kết nhiều văn bản phối hợp phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT từ Trung ương đến địa phương. Nhờ đó, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT ngày càng được thực hiện một các đồng bộ, thống nhất, hiệu quả góp phần quan trọng để Ngành BHXH hoàn thành thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ giao, đảm bảo ASXH đất nước.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh khẳng định: Những kết quả đó được thể hiện qua hệ thống pháp luật về BHXH, BHYT ngày càng được hoàn thiện. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng được nâng lên. Đối tượng tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT không ngừng được mở rộng. Nguồn thu BHXH, BHYT tăng nhanh qua các năm. Công tác giải quyết các chế độ BHXH, BHYT được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định và chất lượng phục vụ của Ngành được các cá nhân, tổ chức đánh giá cao…

“Nếu như năm 2009, toàn quốc mới có 53,3 triệu người tham gia BHYT, thì đến năm 2018 con số này đã là 83,515 triệu người (tăng gấp 1,56 lần), đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số. Về số người tham gia BHXH, năm 2009 có trên 9,1 triệu người, thì đến năm 2018 đã tăng lên  14,724 triệu người; số người tham gia BH thất nghiệp năm 2010 mới có trên 5,4 triệu người, thì đến năm 2018 tăng lên 12,68 triệu người...”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh dẫn chứng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT của Ngành BHXH cũng có những bước tiến lớn. Việc nắm bắt thông tin phản hồi, phối hợp giải quyết những "điểm nóng", những vấn đề dư luận quan tâm được  BHXH Việt Nam chú trọng. Các ý kiến của nhân dân được phản ánh trên các diễn đàn thông tin đại chúng; ý kiến trả lời, giải đáp của các cơ quan chức năng được công bố rộng rãi, bảo đảm cơ chế thông tin hai chiều trong tuyên truyền. Việc công khai tình hình thu, chi BHXH, BHYT; công bố tình hình nợ đọng bảo hiểm của các doanh nghiệp; việc giải quyết những vụ việc vi phạm chính sách, pháp luật BHXH, BHYT mang tính dân chủ, minh bạch hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài -  Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Trung ương) đánh giá, những năm qua, BHXH Việt Nam luôn coi trọng công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này. Các hoạt động tuyên truyền của Ngành BHXH được thực hiện phong phú, bài bản từ cung cấp thông tin thường xuyên, định kỳ đến các cơ quan báo chí, trong các hội nghị tuyên truyền, chương trình giao lưu, giải đáp chính sách cho đến tư vấn trực tuyến, qua tổng đài… đều mang lại những kết quả rất tích cực.

Ông Chu Đức Nhuận - Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã (Văn phòng Chính phủ) cũng nhận định: Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong đó có sự phối hợp tích cực với Ban Tuyên giáo Trung ương mà BHXH Việt Nam luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là chỉ tiêu về bao phủ BHYT toàn dân hiện đã về đích trước mục tiêu của Quốc hội và Chính phủ đặt ra.

Đổi mới, xác định trong tâm tuyên truyền thời gian tới

Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Đoàn khảo sát cũng thảo luận nhận định một số hạn chế, khó khăn, thách thức thời gian tới trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT như: Hiện nay, nhiều người dân, người lao động đã biết về 2 chính sách ASXH này nhưng để hiểu sâu, cặn kẽ thì còn ít; tỷ lệ bao phủ BHXH vẫn còn thấp so với tiềm năng phát triển; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT vẫn diễn biến phức tạp…

Do đó, theo các đại biểu, BHXH Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền sao cho ngày càng hấp dẫn, gần gũi, sâu rộng hơn với người dân, người lao động; có trọng tâm trọng điểm; áp dụng các phương thức, loại hình truyền thông mới, hiện đại…

Đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc

Tiếp thu các ý kiến đóng góp, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương khẳng định: Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT với những nội dung cụ thể hơn. Trong đó, công tác phối hợp với các bộ ngành liên quan là rất quan trọng, vì vậy, BHXH Việt Nam mong muốn Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, giúp đỡ ngành BHXH trong công tác này…

Cụ thể, BHXH Việt Nam xác định: Tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH. Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục duy trì thực hiện việc phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Vụ Báo chí - Xuất bản, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và hệ thống Tuyên giáo các cấp công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là nội dung phát huy vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Chủ động cung cấp thông tin  cho các cơ quan thông tấn báo chí, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; đi đôi với phê bình, đấu tranh với các hành vi lợi dụng, trục lợi quỹ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái làm ảnh hưởng đến lòng tin của người lao động và nhân dân vào chính sách BHXH, BHYT. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu tập trung, các phần mềm quản lý nghiệp vụ của Ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống BHXH Việt Nam. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH, thay đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ hướng tới sự chuyên nghiệp, làm hài lòng doanh nghiệp, người lao động và nhân dân trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà ngành BHXH đạt được trong công tác phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua đó góp phần thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa X, trong đó cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương để tạo nên một khối thống nhất, đồng bộ trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thay đổi nhận thức của người dân, người lao động, từ đó tích cực tham gia./.

Nguồn tin : BHXHVN
Ngày đăng : 8 /4/2019
Tin tức khác
Thông tin gửi các cơ quan báo chí Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 (14/6/2019)
Triển khai thẻ BHYT điện tử - bước tiến mới trong hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân (11/6/2019)
Một bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả gần 13 tỷ đồng tiền điều trị (5/6/2019)
Bài 5. Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu phải nằm trong “bài toán” tổng thể các chính sách lao động, việc làm, xã hội (3/6/2019)
Cập nhật kiến thức quốc tế và thông tin đối ngoại đến cán bộ đầu mối ngành BHXH khu vực phía Bắc (31/5/2019)
Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình cần được thực hiện sớm và bảo đảm các yếu tố KT-XH: (29/5/2019)
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng với 8 nhóm đối tượng (27/5/2019)
Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí KCB BHYT (24/5/2019)
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu (19/4/2019)
Em trai “Cậu bé 103 km” được Quỹ BHYT chi trả số tiền chữa bệnh hơn 100 triệu đồng (9/4/2019)
  
 Số người đang truy cập: 24
 Số người truy cập hôm nay: 85
 Số người truy cập trong tuần: 425
 Số người truy cập trong tháng: 92,356
 Tổng số người truy cập: 3,844,980