TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Bảo hiểm xã hội tỉnh không ngừng nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
Hoạt động tại bộ phận "một cửa" BHXH tỉnh

Năm 2018 nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Bảo hiểm xã hội hết sức nặng nề, song được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở; sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của của toàn thể viên chức, lao động hợp đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác: Hoàn thành vượt mức kế hoạch thu (số thu trong năm đạt 3.781,68 tỷ đồng, bằng 101,55% kế hoạch, tăng 474,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017), số nợ BHXH, BHYT, BHTN 56,3 tỷ đồng, bằng 1,51% so với kế hoạch thu.

Công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Kết quả trong năm phát triển mới 279 đơn vị với 2.587 lao động; toàn tỉnh có 179.938 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 22.306 người bằng 14,15% so với năm 2017), 7.601 người tham gia BHXH tự nguyện, 164.089 người tham gia BHTN (tăng 17.214 người bằng 11,72% so với năm 2017) và 1.563.088 người tham gia BHYT (tăng 21.798 người bằng 1,42% so với năm 2017), chiếm 87,2% dân số toàn tỉnh (trong đó có 441.311 người tham gia BHYT hộ gia đình).

Đến 31/12/2018 toàn tỉnh đã rà soát, bàn giao 180.195/180.648 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,8% và cơ bản hoàn thành việc gia hạn thẻ BHYT năm 2019; công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đã hoàn thành 118% kế hoạch.

Hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và chi trả chế độ BHXH, BHTN hằng tháng đối với 100.439 người; việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho đối tượng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát, quản lý đối tượng được tăng cường. Trong năm đã giám định và chi trả cho 2.556.473 lượt người KCB nội ngoại trú, tổng số tiền 1.890,62 tỷ đồng; triển khai thực hiện hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT tại các cơ sở KCB, góp phần quản lý chặt chẽ quỹ BHYT.

Nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tiếp tục chú trọng hình thức tuyên truyền trực tiếp cho nhóm đối tượng tại cơ sở. Trong năm tổ chức 42 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho trên 23.000 đại biểu là công nhân lao động và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển, mở rộng đối tượng tham gia.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết chế độ chính sách tiếp tục được chú trọng đẩy mạnh, đảm bảo phục vụ tốt nhất quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2019 toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020), Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phấn đấu phát triển mở rộng đối tượng tham gia. Phấn đấu hoàn thành thành kế hoạch thu năm 2019, giảm nợ đọng dưới 2% so với kế hoạch. Thực hiện nghiêm quy trình giám định; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế kiểm soát chi phí KCB BHYT, quản lý tốt quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi đối tượng tham gia BHYT. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người hưởng an toàn, đầy đủ, kịp thời. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của viên chức trong giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi đối tượng tham gia trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chia sẻ khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ./.

Nguồn tin : BBT
Ngày đăng : 30 /1/2019
Tin tức khác
Tặng thẻ bảo hiểm y tế, chia sẻ yêu thương (1/8/2019)
Công bố, trao quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình (30/7/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh phát huy truyền thống "khuyến học, khuyến tài". (29/7/2019)
Sáu tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao (15/7/2019)
BHXH tỉnh không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia (8/7/2019)
Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng với công tác bảo hiểm y tế học sinh. (28/6/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ (28/6/2019)
Hưng Hà: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT (26/6/2019)
Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Thái Bình. (25/6/2019)
Thái Bình: Tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (21/6/2019)
  
 Số người đang truy cập: 21
 Số người truy cập hôm nay: 23
 Số người truy cập trong tuần: 23
 Số người truy cập trong tháng: 88,285
 Tổng số người truy cập: 3,852,010