TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM, BHXH TỈNH KHÁC
Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Mẫu gấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Đây là nội dung quan trọng tại Công văn 5451/BHXH-CNTT về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở KCB đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26, Thông tư 56/201//TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. BHXH Việt Nam đề nghị Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chỉ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH và Phòng Giám định thực hiện hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tra cứu danh sách các cơ sở KCB được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Phòng Chế độ BHXH chủ trì, phối hợp với Phòng Giám định thực hiện việc thẩm định và phê duyệt các cơ sở KCB đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên phần mềm Xét duyệt chính sách theo đúng quy định.

Theo đó, hướng dẫn đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8 Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cổng GĐBHYT) như sau:

- Đối với cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT:

Bước 1: Đăng nhập Cổng GĐBHYT tại: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được BHXH Việt Nam cấp.

Bước 2: Chọn "Cấp chứng từ" => "Đăng ký cấp chứng từ".

Bước 3: Chọn nút  (+) để khai báo các thông tin để đăng ký cấp chứng từ.

Bước 4: Chọn "Đăng ký".

Nếu cơ quan BHXH từ chối sẽ thông báo lý do vào email của cơ sở KCB, nếu phê duyệt thì cơ sở KCB sẽ thấy màn hình "Kết quả gửi hồ sơ".

- Đối với cơ sở KCB chưa ký hợp đồng KCB BHYT:

Bước 1: Truy cập Cổng GĐBHYT tại: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn .

Bước 2: Chọn "Đăng ký cấp chứng từ".

Bước 3: Chọn "Đăng ký tài khoản".

Bước 4: Khai báo các thông tin để Đăng ký quyền cấp chứng từ.

Bước 5: Chọn "Đăng ký" và đợi Cổng Giám định BHYT gửi tài khoản và mật khẩu vào email đã khai báo ở Bước 4.

Nguồn tin : BHXHVN
Ngày đăng : 14 /1/2019
Tin tức khác
Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí KCB BHYT (24/5/2019)
BHXH Việt Nam triển khai dịch vụ tin nhắn tra cứu (19/4/2019)
Em trai “Cậu bé 103 km” được Quỹ BHYT chi trả số tiền chữa bệnh hơn 100 triệu đồng (9/4/2019)
Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT: Tăng cường phối hợp để tạo khối thống nhất, lan tỏa (8/4/2019)
BHYT tạo nên sự khác biệt (5/4/2019)
Lịch phát sóng chương trình truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên sóng VTV (4/4/2019)
Công tác truyền thông cần “đi trước” trong thực hiện nhiệm vụ của Ngành BHXH (29/3/2019)
Truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập và cán bộ xã là bệnh binh (22/3/2019)
BHYT: Nguồn tài chính bền vững cho người nhiễm HIV/AIDS (20/3/2019)
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Ngành BHXH trong xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia (14/3/2019)
  
 Số người đang truy cập: 92
 Số người truy cập hôm nay: 198
 Số người truy cập trong tuần: 668
 Số người truy cập trong tháng: 100,050
 Tổng số người truy cập: 3,842,773