TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày 03/01/2019, Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng cơ quan Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng được quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII như: Quy định số 08-QĐ/TW về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW “về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; Nghị quyết số 36-NQ/TW “về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Cũng tại hội nghị cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan được quán triệt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Từ đó liên hệ với việc thực hiện dân chủ trong giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT và trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội phải không ngừng nâng cao đạo đức công vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc được giao, phục vụ tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, góp phần phát triển mở rộng đối tượng, tiến tới BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân.


Đ/c Trần Thiên Thai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Lãnh đạo Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch những nội dung của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XII và vận dụng các nội dung đã được học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của ngành; tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin : BBT
Ngày đăng : 4 /1/2019
Tin tức khác
Công chức, viên chức Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 (10/1/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 (9/1/2019)
Hưng Hà: Đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với người lao động Công ty TNHH May Hưng Hà (5/1/2019)
Thái Thụy: Đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện (17/12/2018)
BHXH Việt Nam triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (5/12/2018)
Tăng cường sự lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT (14/11/2018)
Tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên thanh niên (26/10/2018)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19/10/2018)
Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh (18/10/2018)
Chín tháng đầu năm 2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao (12/10/2018)
  
 Số người đang truy cập: 6
 Số người truy cập hôm nay: 9
 Số người truy cập trong tuần: 136
 Số người truy cập trong tháng: 92,252
 Tổng số người truy cập: 3,828,215