TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM, BHXH TỈNH KHÁC
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018

Nhằm thực hiện Luật Tố cáo có hiệu quả, đúng pháp luật, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4374/BHXH-PC hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018.

Theo đó, BHXH Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc sau:

Một là, chủ động lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt năm 2018 của đơn vị nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tố cáo và giải quyết tố cáo. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

Hai là, khai thác nguồn tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ (địa chỉ: www.thanhtra.gov.vn, tại mục: Văn bản quy phạm pháp luật/Luật Tố cáo năm 2018 và tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo) làm tư liệu phổ biến, tuyên truyền, đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng khai thác, sử dụng.

Ba là, báo cáo kết quả thực hiện (kết hợp báo cáo phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm) về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Vụ Pháp chế) bằng văn bản và qua địa chỉ email: tonghop.phapche@vss.gov.vn.

Xem chi tiết Công văn 4374/BHXH-PC tại đây./.

Nguồn tin : BHXHVN
Ngày đăng : 5 /11/2018
Tin tức khác
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Tham gia BHXH là hình thức tiết kiệm mới, mang tính cộng đồng và rất văn minh (21/1/2019)
Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ cán bộ BHXH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (17/1/2019)
Hướng dẫn điều chỉnh tiền lương và thu nhập tính đóng BHXH 2019 (14/1/2019)
Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (14/1/2019)
Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm (5/1/2019)
Một số chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ tháng 1/2019 (2/1/2019)
Tìm kiếm các giải pháp để tăng tỷ lệ người lao động tham gia BHXH (25/12/2018)
Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa quản lý BHXH: Yêu cầu cấp thiết (24/12/2018)
“Để mọi công dân đều được đảm bảo an sinh xã hội” (21/12/2018)
Điều chỉnh giá dịch vụ y tế không tác động nhiều đến người có thẻ BHYT (20/12/2018)
  
 Số người đang truy cập: 76
 Số người truy cập hôm nay: 79
 Số người truy cập trong tuần: 206
 Số người truy cập trong tháng: 92,322
 Tổng số người truy cập: 3,828,285