TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM, BHXH TỈNH KHÁC
Liên thông thủ tục hành chính: Khâu đột phá

"Trong kế hoạch cải cách hành chính của nhiệm kỳ này liên thông thủ tục hành chính được thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ coi đây là một khâu đột phá...", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng khẳng định trong phần trả lời chất vấn Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa).

Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, ngày 30/10, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ kéo dài trong 3 ngày, đến hết ngày 1/11.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn.

Các nội dung chất vấn gắn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống

Ngày 30/10, Quốc hội nghe Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo tổng hợp ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XI.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, các cơ quan liên quan đã tích cực, chủ động chuẩn bị và gửi đến Quốc hội báo cáo tổng hợp của Chính phủ cùng với 15 báo cáo của các bộ, ngành, báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Báo cáo tổng hợp các nội dung thẩm tra và 9 báo cáo thẩm tra của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, các vấn đề, lĩnh vực đã được giám sát chuyên đề, chất vấn tại các kỳ họp, đều là những nội dung quan trọng được nhân dân và cử tri quan tâm. Qua các báo cáo và kết quả thực tế cho thấy, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Từng lĩnh vực có chuyển biến tích cực, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ và các trưởng ngành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Những nội dung Quốc hội nêu ra trong 6 Nghị quyết đều gắn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống. Có những nội dung có thể thực hiện được ngay, nhưng có những nội dung phải có thời gian, lộ trình cụ thể để triển khai một cách đồng bộ thì mới có kết quả. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Bên cạnh đó, một số nội dung còn chậm được triển khai hoặc triển khai chưa có hiệu quả nên cử tri và nhân dân vẫn tiếp tục kiến nghị. Nhiều nội dung đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận xem xét, tuy nhiên cần thiết phải có sự đánh giá một cách tổng thể để làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó có những giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện của các cơ quan chịu sự giám sát.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây cũng là thái độ, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng và thể hiện sự đồng hành với Chính phủ, với các ngành trong việc triển khai thực hiện các yêu cầu đã được Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn sẽ không theo nhóm vấn đề như thông lệ mà các đại biểu Quốc hội sẽ trực tiếp chất vấn các nội dung liên quan đến việc thực hiện 6 Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn.

Tiếp tục đẩy mạnh liên thông thủ tục hành chính

Đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) đã đặt câu hỏi chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng về cải cách thủ tục hành chính. Ngày 18/10/2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 1380/QĐ-CP phê duyệt đề án liên thông các thủ tục hành chính, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ mai táng phí, hưởng mai táng phí. Đề án này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong đó giao nhiệm vụ cho 4 bộ, ngành là Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và xã hội, BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải hoàn thành quy trình triển khai đề án trong quý IV/2018. Đại biểu Cao Thị Xuân đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với tư cách là cơ quan trình đề án và được Thủ tướng giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai đề án này làm rõ 2 vấn đề: Thời gian 2 tháng thì có đảm bảo triển khai được đề án này tới các bộ, ngành, địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hay không; và trong thời gian tới có liên thông thủ tục hành chính nào nữa hay không.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trả lời tại phiên chất vấn.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Cao Thị Xuân, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính công vụ, thực chất lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, hiệu quả hoạt động của Chính phủ. Vì vậy, Chính phủ luôn coi cải cách hành chính là một thách thức, một boong - ke khó khăn nhất. Để đơn giản hóa thủ tục hành chính không phải chỉ liên quan đến sửa đổi thể chế, thay thế về quy phạm. Quan trọng là tạo ra quyết tâm thay đổi nhận thức, văn hóa hành chính, thay đổi hành vi công vụ, ứng xử của công chức thi hành công vụ.

Với nhận thức như vậy, trong kế hoạch cải cách hành chính của nhiệm kỳ này liên thông thủ tục hành chính được thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ coi đây là một khâu đột phá, tập trung chỉ đạo quyết liệt tấn công vào sự cát cứ, sự phân lập các thủ tục riêng lẻ đang tạo ra những chuỗi gia tăng chi phí chính cho người dân và doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp rất mạnh mẽ thông qua thủ tục hành chính liên thông. Bước đầu là lựa chọn những loại thủ tục hành chính có độ bao phủ lớn nhất liên quan đến mọi người dân cũng như phản ánh nhiều bức xúc để triển khai, có thể nói đó là thủ tục về hộ tịch, đăng ký cư trú, vấn đề giải quyết BHXH, BHYT.

Trên cơ sở kết quả liên thông thủ tục hành chính và đăng ký thường trú cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được phê duyệt từ năm 2015 và rất thành công. Chính phủ tiếp tục phê duyệt đề án liên thông 4 thủ tục, đó là thủ tục khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết chế độ tử tuất, mai táng phí.

“Đề án này thực hiện sẽ giảm ít nhất được 1/3 thời gian thủ tục hành chính, đặc biệt là xử lý được những bất cập hiện nay. Ví dụ có những người đã mất nhiều năm rồi những vẫn có trong danh sách bầu cử trưởng, phó thôn, có trường hợp mất 4 năm rồi nhưng gia đình chưa nhận được tiền mai táng phí. Có thể nói, ở các địa phương đều bất cập vấn đề này cho nên có thể nói đề án này rất quan trọng. Các thủ tục liên quan đến 3 luật, đó là Luật Hộ tịch, Luật Cư trú và Luật BHXH và liên quan đến trách nhiệm của 4 bộ, ngành là Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ngành BHXH” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tin tưởng, đề án sẽ triển khai được trong quý IV với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Chính phủ, của Thủ tướng và các bộ, ngành, địa phương về mục tiêu xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, vì dân. Bên cạnh đó, đề án được chuẩn bị rất kỹ và được đặt trong những bối cảnh khả quan. Việc triển khai đề án này gắn với trách nhiệm của từng cơ quan hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu, mang lại lợi ích rất rõ ràng nên không có lý do gì mà không thực hiện được.

“Với trách nhiệm của cơ quan được Chính phủ, Thủ tướng giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đề án này, tôi báo cáo và cam kết với Quốc hội về tiến độ và lộ trình triển khai đề án là thực hiện đúng theo phê duyệt của Thủ tướng. Mong các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, tiếp tục giám sát để thúc đẩy hiệu quả của đề án” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng bày tỏ.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết, tiếp theo đề án này sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng và Thủ tướng cũng đồng ý với tinh thần đẩy mạnh mở rộng liên thông thủ tục hành chính đến các lĩnh vực khác như liên thông đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lao động, đăng ký BHXH.

Nguồn tin : BHXHVN
Ngày đăng : 30 /10/2018
Tin tức khác
Cụm Thi đua số III: Tiếp tục đẩy mạnh thi đua, lập thành tích hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành (17/7/2019)
BHXH Việt Nam phát động cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” (10/7/2019)
Thể lệ Cuộc thi “Viết về BHXH, BHYT” (9/7/2019)
Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT sáng 03/7/2019 [Kết thúc] (5/7/2019)
Sự sẻ chia thầm lặng (1/7/2019)
Phát triển bền vững đối tượng tham gia BHYT (27/6/2019)
Phát triển BHXH tự nguyện để ngày càng nhiều người già có lương hưu (24/6/2019)
Thông tin gửi các cơ quan báo chí Chương trình Hỗ trợ mua, tặng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo năm 2019 (14/6/2019)
Triển khai thẻ BHYT điện tử - bước tiến mới trong hiện đại hoá hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân (11/6/2019)
Một bệnh nhân được quỹ BHYT chi trả gần 13 tỷ đồng tiền điều trị (5/6/2019)
  
 Số người đang truy cập: 33
 Số người truy cập hôm nay: 400
 Số người truy cập trong tuần: 467
 Số người truy cập trong tháng: 99,089
 Tổng số người truy cập: 3,848,307