TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 17/10/2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn về chính sách BHXH, BHYT và phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “cải cách chính sách BHXH” cho cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Thiên Thai - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đại biểu dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn thanh niên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố và trên 300 đại biểu là cán bộ làm công tác mặt trận xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thiên Thai - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh khẳng định tính nhân văn và vai trò của chính sách BHXH, BHYT trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã hết sức quan tâm đến công tác BHXH, BHYT; đặc biệt là việc sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế nhằm nâng cao hơn nữa quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển mở rộng đối tượng. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có nhiều quy định nâng cao quyền lợi của người tham gia như: Quy định giảm trừ mức đóng khi tham gia BHYT theo hộ gia đình, quy định về quyền lợi khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên, vấn đề thông tuyến KCB BHYT; phương thức đóng linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện khi đã đủ tuổi đời quy định, hỗ trợ tiền đóng BHXH đối với người tham gia BHXH tự nguyện; mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; quy định mới về chế độ hưu trí, thai sản, tử tuất, v. v..

Tham dự hội nghị các đại biểu còn được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách BHXH, trong đó nhấn mạnh những mục tiêu, nội dung cải cách, các nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo: “BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và “thực hiện tốt chính sách BHXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”.

Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trong thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm trong việc tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân tại địa phương, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, góp phần phát triển mở rộng đối tượng tham gia theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, phản ánh những băn khoăn, vướng mắc về quy định thông tuyến KCB BHYT, quyền lợi được hưởng đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục, những vướng mắc khi đi KCB BHYT, cộng nối thời gian tham gia,  v. v.. Các nội dung về chính sách BHXH, BHYT đã được giải đáp cụ thể; cán bộ làm công tác mặt trận các cấp đã giải tỏa những băn khoăn, vướng mắc, đồng thời được cung cấp thêm nhiều thông tin về chính sách BHXH, BHYT để tích cực tuyên truyền, phổ biến đến mọi người dân./.

Nguồn tin : Nhâm Thị Sen - Phó Chánh Văn phòng BHXH tỉnh
Ngày đăng : 18 /10/2018
Tin tức khác
Thái Thụy: Đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện (17/12/2018)
BHXH Việt Nam triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (5/12/2018)
Tăng cường sự lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT (14/11/2018)
Tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên thanh niên (26/10/2018)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19/10/2018)
Chín tháng đầu năm 2018 Bảo hiểm xã hội tỉnh hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao (12/10/2018)
Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII (4/9/2018)
Tăng cường tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT (24/8/2018)
Thái Bình tiếp tục nâng cao hiệu quả trong tổ chức thực hiện BHYT học sinh, sinh viên (16/8/2018)
Tiền Hải tăng cường tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho nhóm đối tượng tại cơ sở (14/8/2018)
  
 Số người đang truy cập: 10
 Số người truy cập hôm nay: 10
 Số người truy cập trong tuần: 246
 Số người truy cập trong tháng: 76,931
 Tổng số người truy cập: 3,826,327