TRANG CHỦ / ĐẢNG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
161 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII
Các đại biểu tiến hành bầu cử tại Đại hội. (Nguồn ảnh: Báo LĐ)

Chiều 25/9, trong khuôn khổ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, đoàn đại biểu tham dự đã biểu quyết và bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Đồng chí Bùi Văn Cường được Ban Chấp hành bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII với số phiếu tín nhiệm 100%.

Về công tác bầu cử tại Đại hội, với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", sau khi Đại hội thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội đã tiến hành bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu kín trên danh sách 185 đồng chí do Ban Chấp hành khóa XI chuẩn bị để lựa chọn 166 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XII. Kết quả, chỉ có 161 đồng chí được 947 đại biểu bỏ phiếu kín tín nhiệm quá bán để giới thiệu vào danh sách bầu vào Ban Chấp hành khóa XII.

Theo đó, Đại hội đã tiến hành biểu quyết lại số lượng bầu tại Đại hội với 161 đồng chí, còn 14 đồng chí sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ và thống nhất danh sách bầu cử bằng biểu quyết tại Đại hội chỉ còn 161 đồng chí. Kết quả, Đại hội đã biểu quyết bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XII với 100% phiếu bầu. 

Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa XII đã họp phiên thứ nhất để bầu các chức danh Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và 16 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Bùi Văn Cường được Ban Chấp hành khóa XII bầu tái đắc cử chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII với số phiếu tín nhiệm 100%; 04 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đắc cử lần lượt gồm: Đồng chí Trần Thanh Hải, đồng chí Trần Văn Thuật, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đồng chí Phan Văn Anh./.

Nguồn tin : BHXHVN
Ngày đăng : 26 /9/2018
Tin tức khác
Thanh niên Bảo hiểm xã hội Thái Bình tăng cường giao lưu, đoàn kết (8/4/2019)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (27/7/2018)
Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (29/6/2018)
Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH (25/5/2018)
BHXH góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia (8/5/2018)
20 năm thực hiện Chiến lược cán bộ: Những bài học kinh nghiệm quý giá từ thực tiễn (7/5/2018)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XII (12/1/2018)
Các chính sách xã hội cần được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm (22/12/2017)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII (28/8/2017)
Bảo hiểm xã hội tỉnh phát huy truyền thống "khuyến học, khuyến tài". (28/8/2017)
  
 Số người đang truy cập: 28
 Số người truy cập hôm nay: 395
 Số người truy cập trong tuần: 462
 Số người truy cập trong tháng: 99,084
 Tổng số người truy cập: 3,848,302