TRANG CHỦ / BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-HU ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà, ngày 24/8/2018 Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà phối hợp với Chi bộ Trung tâm Y tế, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên, đảng viên và người lao động tại 3 đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tập trung phân tích, truyền đạt các nội dung của 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; trong đó, xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá với mục tiêu tổng quát: Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Nghị quyết số 27-NQ/TW về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; trong đó nêu rõ 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện với mục tiêu đặt ra là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Nghị quyết số 28-NQ/TW về “cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, hướng đến mục tiêu để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Ba Nghị quyết này đã cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đồng thời đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Hoàng Nam Giang - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện yêu cầu cán bộ, đảng viên, viên chức, lao động hợp đồng thuộc đơn vị tiếp tục nghiên cứu, học tập nội dung 3 Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn./.


Nguồn tin : Nguyễn Xuân Khải - PGĐ BHXH huyện Hưng Hà
Ngày đăng : 4 /9/2018
Tin tức khác
Công chức, viên chức Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 (10/1/2019)
Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019 (9/1/2019)
Hưng Hà: Đối thoại về chính sách BHXH, BHYT, BHTN với người lao động Công ty TNHH May Hưng Hà (5/1/2019)
Đảng uỷ Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII (4/1/2019)
Thái Thụy: Đổi mới hình thức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện (17/12/2018)
BHXH Việt Nam triển khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (5/12/2018)
Tăng cường sự lãnh đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT (14/11/2018)
Tăng cường phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên thanh niên (26/10/2018)
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (19/10/2018)
Thái Bình: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh (18/10/2018)
  
 Số người đang truy cập: 47
 Số người truy cập hôm nay: 50
 Số người truy cập trong tuần: 177
 Số người truy cập trong tháng: 92,293
 Tổng số người truy cập: 3,828,256