Chế độ ốm đau
1. Điều kiện hưởng:
         - Người lao động đang tham gia BHXH bị ốm đau, tai nạn không phải TNLĐ, BNN hoặc TNLĐ, BNN tái phát phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế;
         - Phải nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau dưới 7 tuổi và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.
         - Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con mà thuộc các trường hợp trên
            Không được hưởng:
          - Tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy.
         - Điều trị lần đầu do TNLĐ, BNN.
         - Bị ốm đau, tai nạn trong thời gian: Nghỉ phép năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không lương, nghỉ hưởng chế độ thai sản.
            2. Người lao động bị ốm đau không phải bệnh dài ngày
            2.1 Thời gian hưởng:
            Việc xác định người lao động làm nghề NN, ĐH, NH để tính thời gian hưởng chế độ ốm đau căn cứ vào nghề, công việc tại thời điểm bị ốm đau. Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc.

Người lao động bị ốm đau, không phải bệnh dài ngày
Đóng BHXH dưới 15 năm
Đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm
Đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên
Điều kiện làm việc bình thường
30 ngày
40 ngày
60 ngày
Điều kiện làm việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, PCKV 0.7 trở lên
40 ngày
50 ngày
70 ngày

            2.2 Mức hưởng:

Mức
hưởng chế độ  ốm đau
 
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 
x 75%
 
Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
24 ngày

            3. Người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
            3.1 Thời gian hưởng: Hết 180 ngày mà vẫn ốm thì được hưởng tiếp nhưng tối đa bằng thời gian tham gia BHXH. Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuẩn.
            3.2 Mức hưởng:

Mức
hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh dài ngày
 
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 
 x  m  x
Số tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

            m = 50% nếu đóng BHXH dưới 15 năm; m = 55% nếu đóng BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm; m = 65% nếu đóng BHXH trên 30 năm.
            4. Người lao động nghỉ trông con dưới 7 tuổi bị ốm:
            Thời gian hưởng: 20 ngày làm việc nếu con dưới 3 tuổi, 15 ngày làm việc nếu con từ 3 đến dưới 7 tuổi.Thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc.
            Mức hưởng:

Mức
hưởng chế độ  ốm đau
 
=
Tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 
x 75%
 
Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau
24 ngày

            5. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau:
            Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa hồi phục. Thời gian nghỉ tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuẩn.

 Trường hợp
Thời gian hưởng
 
 
 
Mức hưởng 01 ngày = 30% lương cơ sở
Bệnh dài ngày
10 ngày
Bệnh phải phẫu thuật
7 ngày
Trường hợp khác
5 ngày

 
Có thể tham khảo tại http://www.baohiemxahoi.gov.vn
 
     
  
 Số người đang truy cập: 71
 Số người truy cập hôm nay: 438
 Số người truy cập trong tuần: 505
 Số người truy cập trong tháng: 99,127
 Tổng số người truy cập: 3,848,345