CHẾ ĐỘ THẤT NGHIỆP
I. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG:
       1. Đối tượng áp dụng:
   Công dân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn; HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
       2. Mức đóng:
   Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động (NLĐ) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); NLĐ đóng 1% tiền lương tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN.
       3. Điều kiện hưởng:
   NLĐ theo quy định nêu trên đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) khi có đủ các điều kiệnsau:
   - Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV (trừ trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng);
   - Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV xác định hoặc không xác định thời hạn; hoặc từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
   - Đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở LĐTB&XH trong thời hạn 03 tháng kể từ khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
   - Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN.
   Lưu ý: Trong thời gian hưởng TCTN, hàng tháng NLĐ phải trực tiếp thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm.
            II. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:
       1. Mức hưởng TCTN:
   Mức hưởng TCTN bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc 05 lần mức lương tối thiểu vùng đối với tiền lương do người sử dụng lao động quyết định).
       2. Thời gian hưởng TCTN:
   - Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 thángTCTN, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng nhưng tối đa không quá 12 tháng TCTN.
   - Thời điểm hưởng TCTN được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng TCTN theo quy định.
       3. Quyền lợi khác:
   - Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.
   - Được hỗ trợ chi phí học nghề với thời gian tối đa không quá 6 tháng.
   - Được hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.
   - Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng TCTN.
       4. Tạm dừng, tiếp tục hưởng TCTN:
   - Người đang hưởng TCTN bị tạm dừng hưởng trợ cấp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định (trừ trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên trong vòng 03 ngày kể từ ngày hẹn thông báo; trường hợp bất khả kháng).
   - NLĐ bị tạm dừng hưởng TCTN nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng TCTN khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định.
       5. Chấm dứt hưởng TCTN:
   - Hết thời hạn hưởng TCTN;
   - Tìm được việc làm (*);
   - Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an (*);
   - Hưởng lương hưu hàng tháng;
   - Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu mà không có lý do chính đáng;
   - Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định trong 3 tháng liên tục;
   - Ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
   - Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên (*);
   - Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật BHTN;
   - Chết;
   - Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (*);
   - Bị tòa án tuyên bố mất tích (*);
   - Bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù (*).
   Lưu ý: NLĐ bị chấm dứt hưởng TCTN thuộc các trường hợp có đánh dẫu (*) ở trên được bảo lưu thời gian đóng BHTN làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần tiếp theo. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã hưởng TCTN, theo nguyên tắc 01 tháng đã hưởng TCTN tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN.
Có thể tham khảo tại http://www.baohiemxahoi.gov.vn
 
     
  
 Số người đang truy cập: 46
 Số người truy cập hôm nay: 413
 Số người truy cập trong tuần: 480
 Số người truy cập trong tháng: 99,102
 Tổng số người truy cập: 3,848,320