TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Đạo đức Hồ Chí Minh, sự thống nhất tuyệt vời giữa nói và làm
Nói đi đôi với làm, nêu gương đạo đức là một nguyên tắc cơ bản trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vấn đề này được Bác nêu lên rất sớm. Từ năm 1927, trong cuốn Đường cách mệnh, Người nêu lên 23 điều phải có về tư cách một người cách mệnh, trong đó điều thứ 10 là: “Nói thì phải làm” (Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 12, trang 260).

Năm 1947, trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra quyết liệt, Bác viết cuốn Sửa đổi lối làm việc, trong đó nêu một trong những bổn phận của đảng viên là: “Cố gắng làm kiểu mẫu cho quần chúng trong mọi việc” (Sđd, tập 5, trang 266).Hồ Chí Minh cho rằng nói đi đôi với làm và nêu gương đạo đức có vai trò, tác dụng quyết định trong việc xây dựng nền đạo đức cách mạng. Người khẳng định: “Nói chung thì các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (Sđd, tập 1, trang 253). Từ năm 1949, Bác đã nói với hội nghị cán bộ của Đảng: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước” (Sđd, tập 5, trang 552).Cả cuộc đời của Bác là sự thống nhất tuyệt vời giữa nhận thức và hành động, giữa nói và làm. Bác dạy cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo đức cách mạng thì suốt đời Bác dày công khổ luyện theo đúng những điều mà Bác dạy chúng ta. Người là tấm gương cao đẹp: Trung với nước, hiếu với dân, trọn đời hi sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân; có ý chí và nghị lực phi thường vượt qua mọi thử thách để đạt được mục đích của mình là đem lại độc lập dân tộc và hạnh phúc nhân dân; luôn kính trọng nhân dân, tin tưởng và dựa vào sức mạnh nhân dân; giàu lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, đức khiêm tốn, nếp sống giản dị, học tập và rèn luyện suốt đời. Hồ Chí Minh là hiện thân của nền đạo đức mới. Nhân cách, đạo đức, tấm gương hoàn hảo và cao đẹp của Người tạo nên sức hút mạnh mẽ để toàn dân tin tưởng và đi theo lý tưởng của Người.Cách mạng tháng Tám thành công, nạn đói tháng 3 năm 1945 làm 2 triệu người chết vẫn còn đe dọa. Với cương vị Chủ tịch nước, Bác kêu gọi: “... Tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy thì những người nghèo sẽ có bữa rau bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn, mà hăng hái hưởng ứng lời đề nghị nêu trên” (Sđd, tập 4, trang 31). Chuyện kể rằng có một lần Tiêu Văn - trung tướng trong quân đội Tưởng Giới Thạch – mời chiêu đãi Bác đúng vào bữa cơ quan nhịn ăn để cứu đói. Khi Bác dự tiệc về, anh em báo cáo với Bác rằng phần gạo của Bác đã cho vào hũ gạo cứu đói rồi. Vậy mà Bác vẫn quyết định “nhịn bù” một bữa vào ngày hôm sau. Bác đã nói thì làm, làm triệt để. Chủ trương và hành động gương mẫu của Người đã được nhân dân cả nước hưởng ứng, quyên góp được hàng vạn tấn gạo để giúp đỡ đồng bào nghèo vượt qua nạn đói.Từ nhiều năm qua, như đánh giá trong các nghị quyết của Đảng, tình trạng nói mà không làm, nói hay làm dở, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo diễn ra tương đối phổ biến. Cho nên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ học về tư tưởng, quan điểm của Người về đạo đức mà điều quan trọng là phải thực hành bằng được nguyên tắc nói đi đôi với làm, gương mẫu để mọi người noi theo. Có như vậy, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mới thiết thực và đạt được nhiều kết quả hơn nữa.

Nguồn tin : Theo Hậu Giang Online
Tin tức khác
Bản Di chúc bất hủ và thắng lợi vẻ vang của cách mạng nước ta
  
 Số người đang truy cập: 55
 Số người truy cập hôm nay: 422
 Số người truy cập trong tuần: 489
 Số người truy cập trong tháng: 99,111
 Tổng số người truy cập: 3,848,329