STTMã đại lýTên đại lýNgày cập nhậtGhi chúTải
101_TPBảo hiểm xã hội Thành phố26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn Thành Phố Thái Bình
201_TPBảo hiểm xã hội Thành phố04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn Thành Phố Thái Bình
301_TPBảo hiểm xã hội Thành phố24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn Thành Phố Thái Bình
402_QPBảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ
502_QPBảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ
602_QPBảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Phụ26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ
703_HHBảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Hưng Hà
803_HHBảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Hưng Hà
903_HHBảo hiểm xã hội huyện Hưng Hà24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Hưng Hà
1004_DHBảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Đông Hưng
1104_DHBảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Đông Hưng
1204_DHBảo hiểm xã hội huyện Đông Hưng26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Đông Hưng
1305_TTBảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Thái Thụy
1405_TTBảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Thái Thụy
1505_TTBảo hiểm xã hội huyện Thái Thụy24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Thái Thụy
1606_THBảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Tiền Hải
1706_THBảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải24/10/2018Đại lý thu (trạm y tế xã, thị trấn) trên địa bàn huyện Tiền Hải
1806_THBảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Tiền Hải
1906_THBảo hiểm xã hội huyện Tiền Hải26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Tiền Hải
2007_KXBảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Kiến Xương
2107_KXBảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Kiến Xương
2207_KXBảo hiểm xã hội huyện Kiến Xương24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Kiến Xương
2308_VTBảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư24/10/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Vũ Thư
2408_VTBảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư04/07/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Vũ Thư
2508_VTBảo hiểm xã hội huyện Vũ Thư26/01/2018Đại lý thu trên địa bàn huyện Vũ Thư
2609_BĐBưu điện tỉnh Thái Bình26/01/2018Đại lý thu của Bưu điện tỉnh
2709_BĐBưu điện tỉnh Thái Bình04/07/2018Đại lý thu của Bưu điện tỉnh
2809_BĐBưu điện tỉnh Thái Bình24/10/2018Đại lý thu thuộc hệ thống Bưu điện