STTMã đơn vịTên đơn vịNgày BHGhi chúTải
134-321Bệnh viện Nhi28/12/2018Đăng ký mẫu dấu sử dụng xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
234-005Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải25/12/2018Đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
334-333Bệnh viện Phụ sản An Đức20/12/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
434-319Bệnh viện Da liễu18/12/2018Đăng ký mẫu dấu xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
534-016Bệnh viện Y học cổ truyền15/12/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
634-321Bệnh viện Nhi10/12/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
734-319Bệnh viện Da liễu07/12/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
834-001Bệnh viện đa khoa tỉnh03/12/2018Ủy quyền ký và đóng dấu; đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
934-008Bệnh viện đa khoa Hưng Hà28/11/2018Đăng ký mẫu dấu và ủy quyền ký, đóng dấu trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1034-001Bệnh viện đa khoa tỉnh26/11/2018Đăng ký mẫu dấu, chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1134-021Bệnh viện Mắt22/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1234-331Phòng khám đa khoa Phúc Sơn22/11/2018Đăng ký mẫu dấu, chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1334-311Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải20/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1434-006Bệnh viện đa khoa Đông Hưng20/11/2018Đăng ký chữ ký lãnh đạo và mẫu dấu xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1534-006Bệnh viện đa khoa Đông Hưng20/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1634-314Bệnh viện đa khoa Thái Ninh19/11/2018Đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1734-330Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà19/11/2018Đăng ký mẫu dấu sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1834-007Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ15/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
1934-007Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ15/11/2018Đăng ký mẫu dấu xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2034-017Bệnh viện Phụ sản13/11/2018Đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2134-020Bệnh viện Phục hồi chức năng12/11/2018V/v đăng ký mẫu dấu xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2234-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa10/11/2018Đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2334-018Bệnh viện Phổi09/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2434-313Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân09/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2534-313Bệnh viện đa khoa Hưng Nhân09/11/2018V/v ủy quyền ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2634-019Bệnh viện Tâm thần06/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2734-009Bệnh viện đa khoa Thái Thụy01/11/2018Đăng ký mẫu dấu, chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
2834-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An01/10/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2934-001Bệnh viện đa khoa tỉnh18/09/2018Đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3034-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa15/08/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3134-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa16/07/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3234-003Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư10/07/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3334-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa10/07/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3434-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa10/07/2018Giấy ủy quyền ký, duyệt các mẫu giấy chuyên môn phục vụ bệnh nhân
3534-014Bệnh viện Đại học Y Thái Bình25/06/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3634-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa18/06/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3734-001Bệnh viện đa khoa tỉnh10/05/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3834-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An04/05/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3934-330Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà13/04/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4034-330Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà15/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4134-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa06/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4234-018Bệnh viện Phổi06/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4334-006Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng05/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4434-019Bệnh viện Tâm thần02/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4534-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4634-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4734-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
4834-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Đăng ký mẫu dấu sử dụng xác nhận trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
4934-020Bệnh viện Phục hồi chức năng28/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
5034-003Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư28/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
123
 
Tra cứu thông tin đơn vị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Thông tư số 14/2016/TT-BYT)
Mã đơn vị hoặc tên đơn vị cấp giấy