STTMã đơn vịTên đơn vịNgày BHGhi chúTải
134-019Bệnh viện Tâm thần06/11/2018Đăng ký mẫu dấu và chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
234-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An01/10/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
334-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa15/08/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
434-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa16/07/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
534-003Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư10/07/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
634-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa10/07/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
734-014Bệnh viện Đại học Y Thái Bình25/06/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
834-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa18/06/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
934-001Bệnh viện đa khoa tỉnh10/05/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1034-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An04/05/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1134-330Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà13/04/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1234-330Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà15/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1334-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa06/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1434-018Bệnh viện Phổi06/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1534-006Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng05/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1634-019Bệnh viện Tâm thần02/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1734-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1834-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
1934-336Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Thái Bình01/03/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2034-020Bệnh viện Phục hồi chức năng28/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2134-003Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư28/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2234-012Bệnh viện Phong da liễu Văn Môn27/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2334-333Bệnh viện Phụ sản An Đức26/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2434-331Phòng khám đa khoa Phúc Sơn26/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2534-001Bệnh viện đa khoa tỉnh26/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2634-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An26/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2734-004Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương26/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2834-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An26/02/2018Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
2934-022Trung tâm Y tế dự phòng23/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3034-021Bệnh viện Mắt22/02/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3134-311Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải17/01/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3234-017Bệnh viện Phụ sản16/01/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3334-005Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải09/01/2018Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3434-314Bệnh viện đa khoa Thái Ninh29/12/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3534-016Bệnh viện Y học cổ truyền29/12/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3634-007Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ26/12/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2018
3734-314Bệnh viện đa khoa Thái Ninh26/12/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
3834-008Bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà06/12/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
3934-007Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ03/12/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4034-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa14/11/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4134-314Bệnh viện đa khoa Thái Ninh13/11/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4234-007Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ13/11/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4334-315Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoàng An03/11/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4434-001Bệnh viện đa khoa tỉnh20/10/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4534-015Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa16/10/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4634-014Bệnh viện Đại học Y26/09/2017V/v xác nhận chữ ký và đệm tên của cán bộ trong hồ sơ bảo hiểm xã hội
4734-022Trung tâm Y tế dự phòng26/09/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4834-335Phòng khám đa khoa Quỳnh Côi07/09/2017Danh sách đăng ký chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
4934-003Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư24/08/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
5034-330Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà12/08/2017Danh sách đăng ký bổ sung chữ ký bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH năm 2017
123
 
Tra cứu thông tin đơn vị cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Thông tư số 14/2016/TT-BYT)
Mã đơn vị hoặc tên đơn vị cấp giấy